Imatge corporativa Sinergrup

arrelament al territori

Sinergrup
Projectes
Entitats
Recursos

Atenció a persones amb transtorn mental

Els nostres centres han constatat en els darrers anys, que les demandes provinents de persones amb discapacitat psíquica tenen una clara tendència a estabilitzar-se. Els programes i actuacions que s'han fet en els darrers anys en aquest sentit (prevenció, detecció precoç, estimulació precoç, etc.) sens dubte han fet notar els seus efectes positius.

D’altra banda experimentem una demanda creixent de persones amb problemes de salut mental, que no troben una oferta laboral adient en d’altres recursos. Aquest fet ha determinat que en l'actualitat els centres de Sinergrup tinguin contractades a 170 persones amb trastorn mental sever, a més de 180 persones amb patologia dual, és a dir, amb discapacitat intel•lectual i trastorn mental.

A partir d'aquestes consideracions, els centres de Sinergrup varem decidir afrontar el repte d’incrementar l’atenció a aquest nou col•lectiu destinant més recursos (creació de nous serveis i activitats, formació, adequació d’estructures...).

Conveni amb Fecafamm

Fruit de la reflexió i anàlisi conjunt varem dissenyar un seguit d'actuacions, la primera de les quals fou establir un conveni de col•laboració (desembre de 2007) amb la Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM), entitat de referència en el món de la malaltia mental. En virtut d'aquest conveni FECAFAMM i Sinergrup es comprometien a col•laborar en els territoris on les dues entitats hi són presents. De manera que FECAFAMM no impulsarà la creació d'una doble xarxa de Centres Especials de Treball i els centres de Sinergrup, per la seva banda, es comprometen a atendre les demandes provinents del mon de la malaltia mental.

Creació d'un model d'inserció laboral per a persones amb trastorns mentals severs, a partir d'un procés participat per les entitats del sector.

Establert aquest acord inicial, varem constatar que no teníem un model clar que garantís la integració laboral de persones amb trastorn mental. Per extensió i per defecte, apliquem a tots dos col•lectius el model de CET pensat i dissenyat per a persones amb discapacitat intel•lectual. Amb FECAFAMM varem coincidir que aquest model havia de ser participat per les entitats interessades del sector i a aquest efecte varem convocar una Taula Tècnica, per a l'estudi de la inserció laboral de persones amb trastorn mental, amb AMMFEINA,  Coordinadora de Centres de Dia de Salut Mental, i Fòrum de Salut Mental. Amb posterioritat s' ha incorporat el Departament de Treball. Per aportar metodologia es va establir un contracte de col•laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi del model s'integra per la seva part en un de més ampli que AMMFEINA va iniciar l'any passat amb la col•laboració de la Fundació Pere Tarrés. Aquest estudi ha rebut el premi DINS 2010.

Actualment es disposa de les bases d’aquest model i està pendent de presentar-se públicament. Durant el 2010-2011 es preveuen proves pilot en determinats territoris per valorar la seva validesa.

Projecte: “Bojos per la feina”

Fase 1: Programa formatiu per a Patronats, directius, tècnics i personal d'atenció directa

Conscients de que el fet d'obrir-nos a atendre un nou col•lectiu requereix per part nostra un esforç d'adaptació de les nostres estructures a aquesta nova realitat. I aquesta adaptació requereix la implicació de tots els agents que hi concorren. A aquest efecte, sota la direcció i coordinació de la Dra. Cristina Gisbert de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona i de la Fundació Privada Campus Arnau d'Escala, de la Universitat de Girona, en una primera fase del projecte, amb el suport del Pacte de Santes Creus (Pacte per l’Ocupació a les Comarques Tarragonines), s'ha desenvolupat un programa formatiu adreçat a tres nivells:

• Nivell 1: Formació adreçada a equips directius i Patronats.
• Nivell 2: Formació adreçada a equips tècnics.
• Nivell 3 : Formació adreçada a personal d'atenció directa (impartida per part dels professionals de les xarxes psiquiàtriques corresponents de cada territori).

Fase 2

Durant el 2008-2009, i amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, dins del programa de projectes innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu, es desenvolupa una segona fase, que neix de la voluntat de Sinergrup i les seves entitats sòcies en adaptar les seves pràctiques i estructures a la problemàtica específica de la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns mentals severs (TMS).

L’objectiu general ha estat el de millorar l'ocupabilitat i crear ocupació en el col•lectiu de persones amb TMS. Per fer-ho possible ha calgut treballar tres vessants: les persones, les entitats i empreses contractants, i la xarxa de salut mental, i s’han desenvolupat les següents accions: L’adequació de les estructures de les entitats i l’estructuració de col•laboració amb la xarxa de salut mental, com accions rellevants per assegurar l’èxit global del projecte, la programació de les noves famílies professionals, la creació de 50 llocs de treball en el mercat protegit i programes d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral adreçats a persones amb discapacitat (TMS).

Què hem aconseguit?

• Iniciar l’adequació de les estructures de les nostres entitats, a partir d’una diagnosi , i dels nostres equips professionals, d’àrees assistencials i de producció, entre d’altres, mitjançant grups de treball i jornades de sensibilització.

Entenem que el col•lectiu de persones amb TMS necessita urgentment solucions que millorin la seva qualitat de vida, i com a organitzacions laborals, partim de la base que la inserció laboral és una eina fonamental en el procés de rehabilitació de qualsevol col•lectiu.

• Sensibilitzar a les nostres organitzacions i professionals respecte aquest col•lectiu. Amb aquesta finalitat, s’han desenvolupat grups de treball i una jornada de sensibilització: “El treball com a eina rehabilitadora de les persones amb Trastorn Mental Sever (TMS).

• Estructurar la col•laboració de la xarxa de salut mental, amb resultats diferents segons els territoris, elaborant els mapes de serveis que els configuren (entitats laborals, socials i sanitàries) i confeccionant els plans d’apropament.

• Analitzar i detectar 4 famílies professionals (hostaleria i restauració, agricultura, serveis municipals (neteja viària) i externalització de serveis administratius). S’han elaborat per a cadascuna d’elles, una memòria descriptiva i un programa de formació (competències tècniques) i un programa en habilitats sociolaborals, adreçat a persones amb TMS.

• Presentar i fer difusió del projecte a la xarxa de salut mental i a les associacions de familiars i persones amb TMS.

• En el conjunt d’entitats sòcies de Sinergrup, durant l’any 2009, fer 50 contractacions a persones amb diagnòstic TMS.

• I des de l’oficina de Fundació Tallers, a Barcelona realitzar un total de 30 itineraris integrats d’inserció, amb un resultat del 20 % d’insercions en empreses ordinàries.

Reptes de futur

Queda molta feina per fer i d’un gran valor social. Ens plantegem nous reptes de futur, basats en:

• Donar continuïtat a l’acompanyament a les entitats en la implantació i orientacions a partir de la diagnosi, per part d’experts i assessors, doncs en alguns casos, implica la definició d’un pla estratègic, que transformarà, de manera important, a les organitzacions.

• Reforçar els llaços de col•laboració amb la xarxa de salut mental i treballar conjuntament i de manera corresponsal amb les associacions de persones i familiars amb TMS.

• Oferir una formació continuada als nostres professionals, compartint coneixements i experiències.

• Potenciar les funcions de supervisió als equips tècnics assistencials.

• I, estudiar la possibilitat de crear un projecte comú de creació d’ocupació, possiblement basat en el sector de l’agricultura.


Altres actuacions en les que participem:

• Taula Tècnica de Salut Mental (Departament d’Acció Social i Ciutadania) i grup de treball de serveis pre-laborals.

• Model Inserció laboral de persones amb trastorn mental (Departament de Treball).

Agenda

Projecte: RESPOSTES DAVANT DE NOUS PERFILS (3)

Amb el suport de

 

2004-2024

 

Membres de

           

 

 

 

Icona RSS RSS Sinergrup Icona de conformitat amb el Nivell A, de les Directrius d'Accessibilitat per el Contingut Web 1.0 del W3C-WAI
Avís Legal  |  Mapa web  |  Crèdits  |  RSS  |  © 2024 Associació Sinergrup. Tots els drets reservats.
Avinguda de Santa Oliva nº 22 Santa Oliva, 43.700 Tarragona Tel: 977.66.71.11 Fax: 977.66.54.33 info@sinergrup.net