Imatge corporativa Sinergrup

arrelament al territori

Sinergrup
Serveis assistencials
Entitats
Recursos

Serveis assistencials

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Comptem amb un centre especialitzat en desenvolupament infantil que realitza un conjunt d'actuacions assistencials i preventives adreçades als infants de 0 a 6 anys que presenten algun trastorn del desenvolupament o es troben en una situació de risc social, psicològic i/o biològic. Intervé en les dificultats de criança que puguin alterar el procés de creixement, presta també suport a l'escolarització en escoles bressol i parvularis i promou la prevenció i la formació de les famílies.

Educació Especial

Escola d'educació especial que ofereix un conjunt de serveis, recursos i ajuts relacionats amb l'educació i l'atenció dels alumnes amb discapacitat intel·lectual. La seva finalitat és potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats dels alumnes i preparar-los per viure de la forma més autònoma i independent possible.

Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)

Estan regulats pel Decret 279/1987 de 27 d'Agost. El STO és un servei que té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional (ocupació terapèutica i ajustament personal i social), amb la finalitat de poder aconseguir, dins de les possibilitats de cadascú, i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració social. Els destinataris d'aquest servei són aquelles persones amb discapacitat, la minusvàlua de les quals, temporal o permanent, els impedeixi la integració en una empresa o en un Centre Especial de Treball.

Serveis Prelaborals d'Inserció

Serveis Ocupacionals d'Inserció (SOI) – Serveis Prelaborals
Es tracta de serveis on es realitzen activitats d'ajustament personal i social, així com activitats pre-laborals per aquelles persones amb capacitat laboral que encara no han pogut optar a aconseguir un lloc de treball al CET o bé a la empresa ordinària.

Serveis de Formació Ocupacional i d'Intermediació i Inserció Laboral a l'empresa ordinària

Centres de Formació Ocupacional

Les nostres entitats són centres col·laboradors del Departament de Treball, organitzant cursos de Formació Ocupacional per persones amb discapacitat i d'altres col·lectius amb dificultats d'inserció. Aquests cursos estan orientats a la sortida laboral que considerem adient, segons les capacitats i habilitats dels alumnes, una vegada superin el curs.

Serveis d'Intermediació Laboral

Disposem de diversos serveis d'intermediació laboral, que tramiten les sol·licituds de feina de treballadors amb discapacitats i els orienten professionalment. Al mateix temps assessoren i orienten a les empreses per realitzar la selecció de personal i l'adaptació de les persones als seus llocs de treball.

Centres Especials de Treball (CET)

Tenen com objectiu principal, seguint l'article 42 de la Llismi, realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, amb la finalitat d'assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajust personal i social que requereixin els seus treballadors discapacitats, a la vegada que sigui un mitjà d'integració del major nombre de treballadors al règim de treball ordinari.

Serveis d'Habitatge

Llars-residències

Aquest servei proporciona als usuaris de C.O i de C.E.T una llar pròpia, econòmicament assumible amb els seus propis recursos, compartida amb un grup de companys, com alternativa a la vivenda familiar. Des del respecte a la intimitat i a la llibertat individual, pretén possibilitar el màxim nivell de benestar a través del desenvolupament individual i de la participació en la vida comunitària com mitjà per aconseguir una bona integració social.

Serveis de suport a la pròpia llar

Aquests serveis proporcionen un suport en la seva pròpia llar, o en una llar compartida en petit grup a les persones amb una discapacitat en grau límit, per tal d'assegurar un bon nivell d'autonomia, en l'entorn més normalitzat possible.

Residències i Centre de dia

Ambdós establiments estan destinats a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixin suport generalitzat i que poden presentar problemes de salut i/o de salut mental afegits.

Serveis de Suport i Acompanyament a les Famílies (Serveis de Respir)

Servei d'acolliment temporal

Facilita a persones amb discapacitat intel·lectual que viuen amb la seva família acolliment en altres famílies de l'entorn més proper per a què els familiars puguin gaudir d'uns dies de descans.

Servei de personal de suport i acompanyament

Proporciona a la família, personal per atendre al fill o filla en les situacions que ells no se'n poden fer càrrec.

Serveis de Lleure i Esport

Considerem necessari un espai i un temps des d'on treballar el temps de lleure de les persones adultes, amb discapacitat, de la comarca. Proposem una utilització diferent i alternativa d'aquest temps d'oci: un temps de descans, però a la vegada creatiu, de participació, alliberador, de comunicació i d'integració en els esdeveniments col·lectius i culturals de la comarca. Potenciem també tot tipus d'activitats esportives i de vacances.

Agenda

2004-2024

 

Congrès Entitats Dincat

SAVE THE DATE!!

17 i 18 d’octubre el Campus Ciutadella- Vila Olímpica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

Animeu-vos a presentar les vostres comunicacions. Teniu molt a explicar!

Fitxa

Termini; 26 abril. Cal enviar-les a valvarez@dincat.cat

 

+ info

Membres de

           

 

 

 

Icona RSS RSS Sinergrup Icona de conformitat amb el Nivell A, de les Directrius d'Accessibilitat per el Contingut Web 1.0 del W3C-WAI
Avís Legal  |  Mapa web  |  Crèdits  |  RSS  |  © 2024 Associació Sinergrup. Tots els drets reservats.
Avinguda de Santa Oliva nº 22 Santa Oliva, 43.700 Tarragona Tel: 977.66.71.11 Fax: 977.66.54.33 info@sinergrup.net